Do pobrania

Poniżej znajdą Państwo formularze do pobrania i wypełnienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest we Wniosku o objęcie opieką Fundacji. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna.

Wniosek o objęcie opieką Fundacji proszę wypełnić ręcznie i przesłać na adres Fundacji Mocni Nadzieją lub wypełniony ręcznie zeskanować i przesłać za pomocą poczty elektronicznej.

Potwierdzenie odbioru pomocy nie jest załącznikiem do Wniosku o objęcie opieką Fundacji.

Fundacja Mocni Nadzieją

ul. G. Dobrowolskiego 13

58-500 Jelenia Góra

fundacja@mocninadzieja.pl

Wniosek o objęcie opieką Fundacji

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Potwierdzenie odbioru pomocy Fundacji