Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Fundacji Mocni Nadzieją mocninadzieja.pl

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu mocninadzieja.pl jest Fundacja „Mocni Nadzieją” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. G. Dobrowolskiego 13, 58-500 Jelenia Góra, zwana dalej: „Fundacją”.

2. Kontakt z Fundacją „Mocni Nadzieją” możliwy jest za pomocą: poczty elektronicznej – fundacja@mocninadzieja.pl, poczty tradycyjnej – Fundacja Mocni Nadzieją, ul. G. Dobrowolskiego 13, 58-500 Jelenia Góra, oraz telefonicznie – (+48) 732 686 896.

3. W Fundacji nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

4. Jako operator serwisu, Fundacja dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników serwisu, a w szczególności dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych.

5. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim. Wyjątkiem są: podmioty współpracujące z Fundacją w związku z funkcjonowaniem serwisu (Partnerzy), oraz podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

II. Dane osobowe

1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

2. Dokonanie darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem kliknięcia dedykowanego linku w serwisie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie innych danych jest dobrowolne ale niezbędne do dokonania darowizny.

3. Brak obligatoryjnych danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) oznacza rezygnację z przekazania darowizny na rzecz Fundacji. Dokonanie wpłaty jest wówczas niemożliwe.

4. Dokonując wpłaty za pomocą dedykowanego linka w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. b) RODO.

5. W celu dokonania płatności, po wypełnieniu formularza i potwierdzeniu danych Użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji.

6. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko w celach związanych z prawidłowym działaniem serwisu oraz z działalnością statutową. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane Partnerom Fundacji, którzy przetwarzają je wyłącznie w celach wykonywania umów łączących ich z Fundacją, z poszanowaniem przepisów prawa.

7. Fundacja może przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania zgody, do czasu przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi).

8. Przysługują państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
Ponadto w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundacje na podstawie zgody, przysługuje Państwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dodatkowo Fundacja informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Fundacja nie będzie prowadzić na podstawie Państwa danych osobowych działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. takich, które są podejmowane bez udziału człowieka), w szczególności dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

III. Polityka cookies

1. Pliki cookies są danymi informatycznymi, przeznaczonymi do korzystania z serwisu. Są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę źródłowej strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer.

2. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies wykorzystywane w następujących celach:
– dopasowanie zawartości serwisu do preferencji Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika i dostosowują wyświetlenie strony serwisu do jego indywidualnych potrzeb.
– generowanie zestawień i statystyk służących do lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji Użytkowników, co pozwala ulepszać strukturę i zawartość serwisu.

4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Fundacja „Mocni Nadzieją” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. G. Dobrowolskiego 13, 58-500 Jelenia Góra.

5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies. Ustawienia można zmodyfikować w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenie przez Użytkownika zastosowania cookies może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu.

7. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez Partnerów serwisu.

8. Szczegółowe informacje dotyczące  plików cookies dostępne są w zakładce „Pomoc” przeglądarki internetowej.

9. Serwis zawiera odnośniki (tzw. „linki”) do innych stron internetowych. Operator serwisu informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, obowiązującą na tych stronach.