Sprawozdania

Sprawozdania roczne

Obecnie brak sprawozdań.

 

 

 

Terminy

Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie roczne  31 marca 2020
Sprawozdanie z rozdysponowania środków

Sprawozdania ze zbiórek publicznych

23.01.2020

złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej „Godne życie do końca”. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Bezpośredni link do przeprowadzanej zbiórki: kliknij tutaj

Terminy

Zbiórka publiczna „Godne życie do końca” 2019/2536/OR
Sprawozdanie z rozdysponowania środków  14 lipca 2020
Sprawozdanie z rozdysponowania środków
Zbiórka publiczna „Godne życie do końca” 2019/2536/OR
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki  14 grudnia 2019
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki