Sprawozdania

Sprawozdania ze zbiórek publicznych

25.01.2021

złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej „Godne życie do końca”. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Bezpośredni link do przeprowadzanej zbiórki: kliknij tutaj

16.07.2020

złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej „Godne życie do końca”. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Bezpośredni link do przeprowadzanej zbiórki: kliknij tutaj

14.07.2020

złożono sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar w ramach zbiórki publicznej „Godne życie do końca”. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Bezpośredni link do przeprowadzanej zbiórki: kliknij tutaj

23.01.2020

złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej „Godne życie do końca”. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Bezpośredni link do przeprowadzanej zbiórki: kliknij tutaj