Sprawozdania

Sprawozdania roczne

Obecnie brak sprawozdań.

 

 

 

Terminy

Sprawozdania ze zbiórek publicznych

23.01.2020

złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej „Godne życie do końca”. Sprawozdanie zostało złożone w terminie. Więcej informacji na temat zbiórki znajduje się na Portalu Zbiórek Publicznych: http://www.zbiorki.gov.pl/zbiorki/index

Bezpośredni link do przeprowadzanej zbiórki: kliknij tutaj

Terminy