Tag: pozyskiwanie funduszy

Zbiórka publiczna „Godne życie do końca”

puszka-kwestarska

Już od maja rozważaliśmy rozpoczęcie zbiórki publicznej do skarbon i puszek. Planowanie zajęło nam sporo czasu, ponieważ po pierwsze trzeba było dokonać odpowiednich zakupów: puszki – skarbonki, plomby, druk naklejek… Po drugie, projekt naklejek na skarbonki, który we właściwej i jedynie słusznej formie narodził się dopiero za drugim razem. Po trzecie, sprawy formalne, czyli przemyślenie celów zbiórki i zgłoszenie jej do MSWiA. W końcu udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik. 10 czerwca otrzymaliśmy wiadomość z MSWiA, że nasza zbiórka otrzymała numer 2019/2536/OR i została opublikowana na portalu zbiórek publicznych. Formalnie rozpoczęła się 14 czerwca, na skutek poślizgu z drukiem naklejek rozwozimy skarbonki z opóźnieniem, lecz już możecie się na nie natknąć.

Na co zbiórka?

Zbiórka nosi nazwę „Godne życie do końca”. Zbieramy na potrzeby osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. Skąd taki pomysł? Jak zapewne wiecie, na co dzień mamy kontakt z pacjentami Bonifraterskiego Hospicjum Domowego. Potrzeby pacjentów są ogromne; wielu z nich znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Brakuje pieniędzy na niezbędne leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, materiały higieniczne i opatrunkowe, nie wspominając już o finansowaniu czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jest wielu chorych, pozostawionych samych sobie z nieuleczalną chorobą w pustym i skrajnie zaniedbanym mieszkaniu. To właśnie dla nich jesteśmy. A konkretnie?

Zbieramy fundusze na:

  1. Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w celu nieodpłatnego wypożyczania chorym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej;
  2. Zakup sprzętu do utrzymania higieny osób przewlekle leżących (wanny i baseny pneumatyczne);
  3. Organizację i przeprowadzenie cotygodniowych kąpieli dla ok. 20 chorych przewlekle leżących;
  4. Finansowanie nierefundowanych leków;
  5. Pomoc materialną dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, np.: przygotowanie paczek żywnościowych, zakup ciepłych posiłków;
  6. Organizację i przeprowadzenie czynności porządkowych w miejscach zamieszkania osób chorych niesamodzielnych, niedołężnych, nieporadnych.

Jak wyglądają skarbonki?

Nasze skarbonki są koloru zielonego, oznaczone symbolem zbiórki 2019/2536/OR oraz podwójnym logo Fundacji Mocni Nadzieją, każda puszka jest podwójnie plombowana i numerowana od 1 do 25.

Terminy i miejsca zbiórki

Zbiórka trwa permanentnie od 14 czerwca 2019 r. Nasze skarbonki możecie spotkać na terenie woj. dolnośląskiego. Sprawdźcie naszą zbiórkę na Portalu Zbiórek Publicznych:

Prezes Zarządu Fundacji Mocni Nadzieją – Olga Bochajewska